Archwialna strona MDK im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin:

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 19.

Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zapisanie się na listę pod nr tel. 42 215 20 93 lub osobiście w sekretariacie placówki.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

Etap I – Eliminacje wstępne
W eliminacjach konkursu, które odbędą się 16 stycznia 2023 o godz. 10:00 uczestnicy prezentują dwie dowolne piosenki a cappella (bez podkładu muzycznego). Spośród wszystkich uczestników jury wybierze finalistów. Pozostali uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach wokalnych i koncercie finałowym jako śpiewający w zespołach towarzyszących solistom.

UWAGA!!!
Każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia w dniu eliminacji wypełnionego OŚWIADCZENIA podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego.

Etap II – Warsztaty wokalne
Wszyscy uczestnicy konkursu wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez
p. Magdalenę Filipiak w dniach 17.01, 18.01 oraz 19.01.

Etap III – Finał
Koncert finałowy poprzedzony próbą generalną odbędzie się 20 stycznia 2023 o godz. 17:00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury. Jury konkursu przyzna tytuł IDOLKA, nagrody oraz wyróżnienia.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela sekretariat MDK tel. 42 215 20 93.

Ochrona danych osobowych
Pełna informacja znajduje się TUTAJ.

idolek 2023 plakat web