Archwialna strona MDK im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Na ogłoszony we wrześniu 2022 r. przez Młodzieżowy Dom Kultury konkurs wpłynęło 66 prac z placówek oświatowych i kulturalnych z całego kraju (25 prac w formie komiksu oraz 41 prac literackich). W tym miejscu organizatorzy konkursu, nauczycielki j. angielskiego w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach, p. mgr Izabela Jaracz oraz p. mgr Elżbieta Raczyńska pragną wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom za zachęcenie młodzieży do wzięcia udziału w Mini-Saga Competition, a uczestnikom konkursu za wysiłek włożony w przygotowanie nadesłanych prac.

Jury w składzie:
- p. Iwona Cieślak – Miszczyk – nauczyciel języka angielskiego
- p. Magdalena Przygocka – Wypych – nauczyciel języka angielskiego
- p. Anna Ucińska – artysta plastyk
po przeczytaniu i obejrzeniu prac przyznało nagrody i wyróżnienia następującym uczestnikom:

Kategoria: mini saga komiks – 9-12 lat
Nagrody:
I miejsce – Zofia Pepa (10 lat) – Szkoła Podstawowa w Drelowie – Mysterious portal
II miejsce – Zoriana Bordun (11 lat) – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzegu – My unforgettable trip to Spain
III miejsce – Paulina Wasilewska (11 lat) – Szkoła Podstawowa w Górkach Dużych – Sunshine in the puddle

Wyróżnienia:
Julia Jurkowska (9 lat) – Szkoła Podstawowa w Drelowie – My favourite sport
Karolina Górska (11 lat) – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu – Just a dream
Szymon Genszczak (12 lat) – Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach – Crazy adventrue with chicken Stella

Kategoria: miniatura literacka – 13-15 lat
Nagrody:
I miejsce – Nataniel Kosecki (13 lat) – Szkoła Podstawowa nr 9 w Pabianicach – In it to win it
II miejsce – Cezary Łasak (13 lat) – Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach – About a boy, who dreamed of adventure
III miejsce – Mateusz Szafrański (14 lat) – Szkoła Podstawowa w Drelowie – Mind the Time Change

Wyróżnienia:
Hanna Wlazłowicz (13 lat) – Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach – Average adventure in the woods
Julian Płóciennik (13 lat) – Szkoła Podstawowa „TO Edukacja” w Łodzi – Inappropriate shoes trauma
Ksawery Kazimierski (13 lat) – Szkoła Podstawowa w Kurowicach – Unexpected friendship
Julia Kwiatkowska (13 lat) – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej – A cat in a laptop trap
Dawid Pawlicki (14 lat) – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej – A bear which was not hungry any more

Kategoria: miniatura literacka – 16-19 lat
Nagrody:
I miejsce – Emil Pierzchała (18 lat) – I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach – The adventure on STS Pogoria ship
II miejsce – Maciej Popiołek (17 lat) – I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – Long time no see!
III miejsce – Natalia Ruta (17 lat) – I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach – Australian adventure

Wszystkich laureatów z Pabianic zapraszamy po odbiór nagrody w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury od 20 grudnia 2022. Dokładny termin można umówić pod nr tel 42 215 20 93.

Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocztą.