Archwialna strona MDK im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Do pracowni zapraszamy dzieci i młodzież pragnących uczyć się języka angielskiego w przyjaznej atmosferze. Podczas zajęć uczniowie nabierają wiary we własne możliwości językowe, traktując naukę języka również jako ciekawy sposób spędzania czasu wolnego.

Wczesne rozpoczęcie nauki ułatwia wykształcenie poprawnej wymowy języka obcego, pomaga uczestnikom zajęć osiągnąć płynność w mówieniu. Dajemy możliwość nauki od podstaw lub pogłębiania dotychczas posiadanej wiedzy. Jesteśmy otwarci na każdego ucznia bez względu na predyspozycje.

Metody pracy.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w grupach 15 osobowych. Metodą wiodącą jest metoda komunikacyjna z elementami innych metod. Nauka prowadzona jest w oparciu o programy autorskie skierowane na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych (słuchania, mówienia, pisania, czytania). Szczególny nacisk kładziemy na ćwiczenie umiejętności komunikowania się w języku obcym.
Staramy się urozmaicać lekcje stosując technikę projektów i wykorzystując gry i zabawy językowe.
W trakcie nauki uczniowie zachęcani są do korzystania z licznych materiałów dodatkowych np. z czasopism anglojęzycznych czy lektury uzupełniającej.
Regularnie przeprowadzone testy sprawdzające pozwalają ocenić postępy uczestników kursu.
Instruktor - mgr Elżbieta Raczyńska

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego nauczyciela z wyższym wykształceniem filologicznym, przygotowanego pedagogicznie do nauczania języka angielskiego. Nauczyciela cechuje zamiłowanie do języka angielskiego i chęć dzielenia się wiedzą z innymi.
W celu zapewnienia uczestnikom wysokiego poziomu zajęć nauczyciel podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach metodycznych w kraju i zagranicą.

angielska ela1