Archwialna strona MDK im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Do pracowni zapraszamy uczniów klas III – VI szkoły podstawowej, pragnących uczyć się języka angielskiego w przyjaznej atmosferze. Grupy liczą 12-16 osób, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.

Celem zajęć jest rozwijanie wszystkich sprawności językowych uczestników, tj. umiejętności samodzielnego wypowiadania się i rozumienia ze słuchu, umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz, szczególnie w starszych grupach, pisania różnorodnych tekstów użytkowych. Aby nauka języka nie kojarzyła się jedynie ze szkolnym „przerabianiem” podręcznika, zajęcia wzbogacone są o zróżnicowane formy pracy: gry i zabawy językowe (również ruchowe w młodszych klasach), piosenki, projekty plastyczno – językowe, filmy i inne multimedia. Oprócz podręcznika, uczestnicy mogą również korzystać z materiałów własnych instruktora (np. w młodszych grupach dzieci ćwiczą pisanie w oparciu o specjalnie przygotowane karty pracy) lub biblioteczki w pracowni.
angielski magdalena1
angielski magdalena2
angielski magdalena3