Archwialna strona MDK im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

MISTRZOSTWA POWIATU PABIANICKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ REGULAMIN LICEALIADA CHŁOPCÓW

TERMIN: 17 -18.04.2023 r. weryfikacja: 9:00, rozpoczęcie zawodów: 9:30.
Po zamknięciu bramki ze zgłoszeniami w obecności nauczycieli z II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół nr 2 odbędzie się losowanie grup. Organizator przekaże pozostałym nauczycielom informacje dotyczące miejsca rozgrywania zawodów pierwszego dnia. Pierwszego dnia rozegrane zostaną mecze grupowe. Drugiego dnia odbędą się mecze finałowe.

MIEJSCE:
Grupa A: Orlik przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Pabianicach ul. Św. Jana 27, 95-200 Pabianice
Grupa B oraz Finał: Orlik przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach ul. Moniuszki 132, 95-200 Pabianice.

UCZESTNICTWO: Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły - zespół liczy do 12 zawodników rocznik 2003 i młodsi.

PRZEPISY GRY:
Zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz. Zawody powinny być rozgrywane na boisku o wymiarach szer. 20-32 m., dł. 40 – 56 m. - bramki: 5 x 2 m, dopuszcza się na niższych szczeblach bramki 3 x 2 m.
Czas gry: 2x 10 minut (czas gry dostosowany do ilości zgłoszeń).
Obuwie: dostosowane do gry na orliku.
Pole karne: prostokąt o wymiarach 8 x 15 m w przypadku o wymiarach boiska 20 x 40 m, bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu karnym, gra bez “spalonego”, rzut karny z 7 metrów lub z 9 metrów (przy bramkach 5x 2).
Zmiany hokejowe, bramkarz wprowadza piłkę ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska, rzut od bramki wybijany jest z tzw „.piątki” (czyli z piłki nieruchomo stojącej w obrębie pola karnego). Piłka musi opuścić pole karne. Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową, to drużyna, która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki. Bramkę bezpośrednio można zdobyć tylko z połowy przeciwnika. Rozpoczęcie i wznowienie gry ze środka boiska traktowane jest jako rzut wolny pośredni. Piłka z rozpoczęcia/wznowienia gry może być zagrana do tyłu, rzut z autu wykonywany jest rękoma.
Stosuje się następujące kary dyscyplinarne:
pierwsze czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (zespół gra w komplecie), drugie czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (zespół gra w komplecie),
kolejne wykluczenie z gry oznacza czerwona kartkę (zespół gra w komplecie).
Za wybitnie niesportowe zachowanie sędzia pokazuje czerwoną kartkę (zespół gra w komplecie). Zawodnik rezerwowy przebywający na ławce rezerwowych ukarany przez sędziego głównego czerwoną kartą w zależności od rodzaju przewinienia jest odsunięty od jednego meczu lub całego turnieju i musi opuścić ławkę rezerwowych. Kara ta nie ma wpływu na liczebność zespołu. Decyzję o rodzaju kary podejmuje sędzia główny wraz z organizatorem turnieju. Na ławce rezerwowych mogą przebywać jedynie zawodnicy zapisani w protokole meczowym.

PUNKTACJA:
Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się:
a) 3 pkt. – za zwycięstwo
c) 1 pkt. - za remis
d) 0 pkt. - za porażkę
2. O kolejności drużyn w trakcie rozgrywek decydują kolejno:
a) większa liczba zdobytych punktów;
b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów;
większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e), korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, lepsza różnica bramek w całym turnieju, większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,
Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi zespołami. W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwająca 5 minut i gra się do „złotej bramki". Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 3, potem po razie do skutku.
Do ½ Finału Wojewódzkiego awansuje Mistrz Powiatu.

UWAGA!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego System Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej. Za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów odpowiada nauczyciel - opiekun grupy. Opiekunowie grupy sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności. Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym organizatorom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

Organizator: Adam Gąsiorowski 517-455-408