Archwialna strona MDK im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

MISTRZOSTWA POWIATU PABIANICKIEGO W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
REGULAMIN LICEALIADA

TERMIN: 05.06.2023 r. weryfikacja: 9:00, rozpoczęcie zawodów: 9:30.

MIEJSCE: MOSiR Pabianice “Lewityn” boiska do siatkówki plażowej, ul. Bugaj 110, 95-200 Pabianice.

UCZESTNICTWO:
Drużynę stanowią uczniowie rocznik 2003 i mł. Zespół liczy 2 zawodników + 1 rezerwowy. Zawody osobno dla chłopców i dziewcząt.

PRZEPISY GRY:
Boisko o wymiarach 16 x 8 m. Wysokość siatki: - dziewczęta: 224 cm - chłopcy: 243 cm. Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 15 punktów przy przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów, trzeci decydujący set do 11 pkt przy przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów. Na niższych szczeblach rozgrywek w fazach eliminacyjnych, dopuszcza się rozgrywanie jednego seta do 21 pkt. z zachowaniem przewagi dwóch punktów jednego z zespołów Zawodnik rezerwowy ma prawo wejść wyłącznie raz na boisko w trakcie meczu – bez prawa zmiany powrotnej Kolejność zagrywki musi być zachowana od początku do końca seta (zgodnie z kolejnością podaną przez kapitana zespołu po losowaniu) Każda akcja mająca na celu skierowanie piłki w kierunku przeciwnika, z wyjątkiem zagrywki i bloku, jest traktowana jako atak Każda pierwsza piłka (w tym również zagrywka) nie może być odbita sposobem górnym (palcami).

PUNKTACJA:
W przypadku rozgrywania zawodów innym systemem niż „brazylijski” za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. większa liczba zdobytych punktów
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: a. wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami b. lepsza różnica setów – wygranych do przegranych w turnieju c. lepsza różnica małych punktów – zdobytych do straconych w turnieju.
Do ½ Finału Wojewódzkiego awansuje Mistrz Powiatu.

UWAGA!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego System Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
Za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów odpowiada nauczyciel - opiekun grupy. Opiekunowie grupy sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym organizatorom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

Organizator: Adam Gąsiorowski 517-455-408