Archwialna strona MDK im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

grazyna wojcik
Grażyna Wójcik - od 30 lat dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: Organizacja i Zarządzanie na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym) oraz studiów podyplomowych: "Zarządzanie Oświatą", "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne". Wielokrotnie nagradzana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej oraz Starostę Pabianickiego, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalem Komisji Edukacji Narodowej.
W MDK-u organizuje imprezy artystyczne i sportowe.

beata stasiak

foto. Konrad Baczyński
Beata Stasiak - Założycielka i prowadząca zespoły Ganesz. Ukończyła Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Opolu (wydział tańca) oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze (pedagogika społeczno-kulturalna, specjalizacja- taniec). Nauczyciel dyplomowany. Beata Stasiak jest autorem i reżyserem trzech spektakli tanecznych : „Ludzie z mroku”, „Kalejdoskop uczuć” oraz „Okno”. Także w wersji plenerowej. Za swoje osiągnięcia została uhonorowana tytułem NIEPRZECIĘTNEGO TWÓRCY KULTURY, nadanym przez dziennikarzy i czytelników gazety ŻYCIE PABIANIC. Obecnie prowadzi zajęcia z technik street dance, dużą uwagę koncentrując na freestyle-u. Bezustannie szkoli się u instruktorów z kraju i zagranicy. Beata Stasiak daje duże możliwości rozwoju swoim podopiecznym, inspirując do samodzielnych działań takich jak: prowadzenie zajęć innym placówkom, udział w szkoleniach, udział w turniejach. Zarówno choreografie jak i udziały solistów zostają nagradzane na wielu uznanych konkursach w Polsce. Beata Stasiak za swoje zasługi w nauczaniu i wychowywaniu wielokrotnie odbierała nagrody dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury i Starosty Pabianickiego.
ela raczynska
Elżbieta Raczyńska - nauczyciel języka angielskiego
Całe swoje życie zawodowe związana z Młodzieżowym Domu Kultury. Fascynacja językiem angielskim skłoniła ją do studiowania anglistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz do kontynuowania edukacji w Warszawskim Centrum Doskonalenia (Studium Podyplomowe Filologii Angielskiej ). W roku 2003 uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.
W pracy z młodzieżą opiera się na humanistycznych przesłankach nauczania, szuka inspiracji do ciekawych form pracy, usiłuje dopasować metody nauczania do zróżnicowanych potrzeb uczniów i ich zdolności językowych. Kieruje się ideą zaszczepiania wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do języka angielskiego.
W trosce o dobry poziom wykonywanej pracy nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, zarówno na szkoleniach w Polsce jak i za granicą (m.in. British Academy of English - Wielka Brytania 1999, Bay Language School - Irlandia 2004, University of Kent - Wielka Brytania 2008, Tours - Francja 2010, Exeter - Wielka Brytania 2010, Malta 2013), wykorzystując środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
krzysiek straburzynski
Krzysztof Straburzyński - nauczyciel mianowany, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi. Prowadzi zajęcia w grupach gitarowo-perkusyjnych oraz akordeonowych. Akompaniator - fortepian, gitara. Gra na trąbce. Specjalista od intonacji wokalnej w młodzieżowych zespołach wokalnych. 
magda filipiak
Magda Filipiak - nauczyciel dyplomowany, instruktor śpiewu (Wydział Wychowania Muzycznego na Akademii Muzycznej w Łodzi oraz podyplomowe studia emisji głosu) i logopeda (Uniwerystet Łódzki). W MDK-u prowadzi zajęcia wokalne od 1999 r. 
jacek kowalski
Jacek Kowalski - w MDK od 2000 roku. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, kierunek Artystyczno-Pedagogiczny, mgr sztuki w zakresie malarstwa i wychowania plastycznego. Ukończył także studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej: Wydział Informatyki Stosowanej, kierunek Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne. Nauczyciel dyplomowany
W MDK prowadzi pracownię plastyczną (malarstwo, rysunek, grafika), pracownia ceramiczna. Projektuje i wykonuje oprawy plastyczne imprez cyklicznych i okolicznościowych, dekoracje stałe.
Poza pracą pedagogiczną zajmuje się twórczością artystyczną w dziedzinach: malarstwo sztalugowe, projektowanie graficzne, ceramika-rzeźba.

 
Adam Gąsiorowski - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Nauczyciel wychowania fizycznego. Trener w Polskim Związku Orientacji Sportowej. W MDK-u organizator współzawodnictwa sportowego szkół. 
malgorzata skibinska
Małgorzata Skibińska - nauczyciel dyplomowany, w MDK od 1999 r. Ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Wychowania Muzycznego i Rytmiki. Gra na skrzypcach i fortepianie. W MDK-u prowadzi zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieki od 4 do 7 lat, oraz zajęcia nauki gry na instrumentach klawiszowych dla dzieci i młodzieży. Kwalifikacje podnosi systematycznie biorąc udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących pracy z dziećmi. 
ludmila morawska
Ludmiła Morawska - absolwentka Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi. Kwalifikacje pedagogiczne niezbędne  do wykonywania zawodu nauczyciela uzyskała w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Kształciła się również muzycznie w klasie oboju i fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach. Zdolności artystyczne rozwijała od najmłodszych lat. Jej największą pasją jest malarstwo. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. W pracy twórczej zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką. Swoje zamiłowanie do sztuki, zarówno plastyki jak i muzyki przekazuje dzieciom i młodzieży. W Młodzieżowym Domu Kultury pracuje od 2005 roku. Podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą realizuje się jako artysta - pedagog. Prowadzi zajęcia plastyczne z rysunku malarstwa, rysunku i grafiki. Organizuje zabawy plastyczne, konkursy i plenery malarskie. 
iza walczykowska
 
Izabela Jaracz - absolwentka filologii angielskiej na WSHE w Łodzi. W MDK-u prowadzi zajęcia z języka angielskiego. Uczestniczka międzynarodowego seminarium szkoleniowego dla pracowników europejskich placówek wychowania pozaszkolnego (Tours - Francja 2010) oraz kursu metodycznego dla nauczycieli (Uniwersytet Kent, Canterbury - Wielka Brytania 2010). Tematyka szkoleń obejmowała metodykę nauczania języka obcego dzieci i młodzieży oraz nowatorskie techniki pracy na lekcji. 
monika czaplicka
Monika Czaplicka - tancerz – choreograf, pedagog tańca, instruktor fitness.
Ukończyła Akademię Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi (wydział artystyczny, kierunek: taniec, spec. tancerz-choreograf ) pod opieką dr Alexandra Azarkevitcha. W maju 2012 r. na scenie studia telewizyjnego „Arterion” obroniła dyplom miniaturą choreograficzną pt.” Małymi krokami do wielkich rzeczy”. Dwa lata później na tej samej uczelni ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika tańca. W 2015 r. zdobyła uprawnienia instruktora fitness, co dało jej jeszcze większą świadomość ciała.
Tańczy od 1996 r. Przez ten czas zdążyła zapoznać się z tańcem towarzyskim, ludowym, historycznym, współczesnym, klasycznym i nowoczesnym. Mimo wszechstronności dominującym stylem w jej tanecznym życiu stał się hip hop. Dopiero na studiach spotkała swoją drugą miłość – taniec współczesny. Dzięki zajęciom, na których nie liczyła się technika, a otwarty umysł i serce, pokochała teatr tańca. Te doświadczenia sprawiły, że jej choreografie są tworzone z wielkim uczuciem.
anna ucinska Anna Ucińska - nauczyciel prowadzący zajęcia świetlicowe oraz zajęcia plastyczne pt. "Warsztaty twórczośći".
  Aleksandra Szczepaniak - nauczyciel prowadzący zajęcia gimanstyki korekcyjnej.